Dashboard meldingen

Dashboard popup

Op het dashboard krijgt u wanneer ingesteld standaard de meldingen. Hoe condities in te stellen zodat u meldingen krijgt en in welke vorm bespreken we in het hoofdstuk over alarmen.

Op het Dasboard van de webportal krijgt u standaard een notificatie van ingestelde alarmen. Wanneer er een notificatie gegenereerd wordt zal er op de webportal in de rechterbovenhoek een pop-up verschijnen met daarin de notificatie. Gedetailleerd wordt daarin weergegeven om welk voertuig het gaat en de status waardoor de notificatie verzonden is.

Service meldingen

Op het Dashboard in de regel van een voertuig ziet u geheel aan de rechterkant een tandwiel. Achter dit tandwiel zit een menu verstopt met verschillende opties, deze zal zich tonen nadat er op het tandwiel geklikt is.

Een oranje kleur geeft aan dat er een servicemoment aankomt en een rode kleur geeft aan dat het servicemoment aangebroken of overschreden is.

Voertuig onderhoudsmomenten kunnen geregistreerd worden in de Database > Units > Voertuig. De APK datum wordt automatisch eenmaal per vierentwintig uur aangevuld door een koppeling met het RDW.

 

APK melding

Doordat T Comm Telematics een softwarematige koppeling met het RDW heeft wordt eenmaal per dag de geregistreerde APK datum opgehaald. Deze zal alleen opgehaald kunnen worden wanneer er bij de unit een geldig en Nederlands kenteken geregistreerd staat.

Standaard zal de webportal dertig dagen voor de APK datum een melding geven. Uitzondering hierop is als het aantal dagen door de administrator aangepast is. In dat geval zal de nieuwe instelling gelden.

De melding vooraf aan de APK datum zal op het Dashboard zichtbaar worden door op het tandwiel achter een voertuig te klikken. Wanneer u op het tandwiel klikt zal er een pop-up menu verschijnen met bovenin de melding APK in een gekleurde balk.

STEK melding

In de Database van de Units kan door de administrator tevens een datum geregistreerd worden voor wanneer de koelmachine een STEK keuring dient te krijgen. Let op dat in tegenstelling tot de APK melding de overige meldingen gegenereerd worden op de geregistreerde datum en niet voorgaand daaraan. Dit betekend dat u een melding krijgt op de datum welke geregistreerde staat bij STEK.

DRAAI-UREN


Wanneer het aantal draaiuren van de koelmachine ingevuld is bij de voertuig onderhoudsmomenten kunt u ook voor het periodieke onderhoud een notificatie krijgen.

 

Back-up Batterij


Er is één type melding welke altijd op het dashboard getoond wordt en dat is wanneer een TCT03.1 of TCT04 unit op zijn back-up batterij overgaat. Een unit gaat op de back-up batterij over wanneer de externe spanning ontbreekt.

Het ontbreken van externe spanning kan verschillende oorzaken hebben welke eerst onderzocht dienen te worden voordat hier bij T Comm Telematics melding van gemaakt wordt.

Unit achter spanningsbeveiliging

Koelmachine leveranciers verplichten derden om hun hardware op de spanningsbeveiliging aan te sluiten. Wanneer hardware toch direct op de accu aangesloten is zal dit tijdens een servicemoment bij hen ongedaan gemaakt worden. Wanneer een unit achter de spanningsbeveiliging aangesloten is wordt de stroomtoevoer geblokkeerd als de spanning lager is dan 12 volt. In dit geval is er geen probleem met de unit maar is er niet voldoende spanning op de accu aanwezig waardoor de spanningsbeveiliging geactiveerd wordt en hardware van derden geen spanning meer levert.

Zet de koelmachine voor minimaal 5 á 10 minuten aan. Als er geen problemen met de spanningskabel van de unit is zal de unit weer online komen. Om de back-up batterij goed op te laden dient de koelmachine langer dan 36 uur aan te staan.

Unit direct op de accu

Wanneer de unit direct op de accu gemonteerd is controleert u de staat van de accu door de koelmachine aan te zetten. Wanneer de koelmachine aanslaat is de accu in goede staat, gaat de koelmachine niet aan dan dient u de accu te controleren. Neem contact op met T Comm Telematics als de koelmachine aan gaat maar de unit offline blijft.

Een unit uitgevoerd met een back-up batterij blijft wanneer de batterij volledig opgeladen is online tot 3,5 dagen, pas daarna zal hij offline gaan.

 

Back-up Batterij Notificatie instellen


 

Webportal alarmeringen

Sinds 2017 is er bij de units van het type TCT400 en nieuwer een back-up batterij aanwezig. De back-up batterij maakt sindsdien standaard onderdeel uit van de hardware componenten van een T Comm Telematics unit.

De back-up batterij houdt de unit actief bij externe spanningsverlies. Wanneer externe spanning verloren wordt en de back-up batterij als voedingsbron gaat dienen krijgt u daar een melding van in de Webportal.

In de Webportal ziet u op het Dashboard voor het referentieveld (vlootnummer en kenteken) een rood/oranje uitroepteken staan ter kennisgeving. Dit teken wordt bij alle gebruikers inclusief de administrator getoond.

 

Back-up Batterij mailnotificatie instellen

De back-up batterij notificatie kan alleen door de administrator van een bedrijf ingesteld en per mail gekregen worden. Deze instelling kan per voertuig geactiveerd worden.

Wanneer u naar de alarminstellingen van een voertuig gaat ziet u helemaal onderaan de mogelijkheid om een backup batterij mailmelding te activeren.

U kunt hier doormiddel van een uitklap venster de keuze maken tussen:

  1. Directe notificatie wanneer externe spanning weg valt
  2. Notificatie na 36 uur bij overgaan op de back-up batterij
  3. Sla de gewijzigde instellingen met de blauwe knop rechtsboven op