Rapporten

Op de pagina Rapportages kunt u allerlei rapportages aanmaken of automatische rapportages instellen. Alle type rapportages bespreken we hieronder. Deze kunnen niet allemaal voor je beschikbaar zijn omdat dit afhankelijk van de hardware configuratie en dus beschikbare data is. 

Bij elk type rapport krijg je de keuze om het rapport ‘op het scherm’ te tonen of naar een bestand te downloaden. De gebruikte bestandformaten zijn PDF en Excel, er wordt per type rapport duidelijk aangegeven welke mogelijkheden je hebt.

Alle rapporten zullen aangeboden worden op de rapporten downloadpagina. Rapporten met recente data (binnen afgelopen 60 dagen) kunnen ook direct opgeslagen worden. 

 

INDEX

 

 

Route rapport

Genereer een rapport met de locatie en sensor waarde van elke beschikbare update.

Klikt u op ‘Selecteer’ dan verschijnen rechts de parameters.
Selecteer welke unit en over welke periode u rapportage wilt hebben. Bij de ‘Beschikbare kolommen’ selecteert u welke informatie u in het rapport wenst.
De volgorde van de kolommen kunnen door er eenmaal op te klikken en te verslepen, met de muis van positie gewijzigd worden.

 

Rit rapport

Genereer een interactief rapport in de Webportal met de route op een kaart met de sensor waarde van elke beschikbare update. Klikt u op ‘Selecteer’ dan verschijnen rechts de parameters.

Selecteer welke unit en over welke periode u rapportage wilt hebben. De informatie wordt gegenereerd en op de kaart getoond. Dit kan enige tijd in beslag nemen voordat het getoond wordt.

 

Temperatuurgrafiek rapport

Genereer een grafiek van alle temperatuursensoren gekoppeld aan een unit. Wanneer de deurstatus informatie beschikbaar is wordt deze hieraan toegevoegd.

Klikt u op ‘Selecteer’ dan verschijnen rechts de parameters. Selecteer welke unit en over welke periode u rapportage wilt hebben.

Onder de grafiek kunt u op de naam van een sensor klikken om deze wel of niet te zien. Rechtsboven de grafiek klikt u op de drie strepen voor het download menu. Let wel dat je alleen kan selecteren bij een Temperatuur grafiek met data jonger dan 60 dagen. Wanneer de data ouder dan 60 dagen is krijgt u een grafiek rapport met daarin alle sensoren (zonder selectie).

 

Service rapport

De Webportal toont u door een koppeling met de RDW automatisch alle APK-datums. Standaard wordt er 30 dagen van tevoren een notificatie verzonden. Genereer een rapport met de beschikbare informatie over alle onderhoudsmomenten zoals APK en STEK datums. In dit rapport worden al uw actieve voertuigen getoond.

Klikt u op ‘Selecteer’ dan verschijnen rechts de parameters. Selecteer van welke unit en over welke periode u een data rapportage wilt hebben.

 

Brandstoftabel rapport

Genereer een tabel met brandstofniveau waarden van elke update van de unit.

Klikt u op ‘Selecteer’ dan verschijnen rechts de parameters. Selecteer welke unit en over welke periode je het rapport wilt hebben. 

Naast het brandstofniveau wordt de locatie en de snelheid van het voertuig weergegeven.

 

Brandstofgrafiek rapport

Genereer een grafiek met het brandstofniveau. De informatie is gelijk aan die van een brandstoftabel maar wordt hier in een grafiek weergegeven. Kies unit en periode waarover u rapportage wenst. In de grafiek krijgt u informatie over de ruw gemeten brandstofniveau, afgevlakte brandstofniveau en of het voertuig rijdt op het gemeten moment.

Vloot brandstofniveau metingen rapport

Genereer een rapport met de daarop alle units en de gemeten brandstofniveaus. Je kan in de parameters kiezen uit vestiging en over welk tijdsbestek je de waarde wilt weten.

Maak je keuze en de rapportage verschijnt voor je op het scherm, als Excel bestand of als PDF bestand.

 

Connecties rapport

De unit is vaak op een trailer of motorwagen gemonteerd welke gekoppeld kan worden aan een truck of een hanger. Om een overzicht van alle koppelingen te krijgen kies je een unit en periode waarover je een rapport wenst. In het tabel zie je op welke moment de unit met welke truck of hanger aangekoppeld of losgekoppeld was.

 

Stilstand rapport

Toont de stilstand periodes op datum en tijd, inclusief locaties. Klikt u op ‘Selecteer’ dan verschijnen rechts de parameters. Selecteer welke unit en over welke periode je het rapport wilt hebben. In een stilstand rapport krijg je een overzicht van alle stilstand periodes van het gekozen voertuig of naar keuze van de gehele vloot. 

Maak uw keuze en de rapportage verschijnt voor u op het scherm, als Excel bestand of als PDF bestand.

 

Wanneer de gehele vloot gekozen wordt krijgt u een overzicht waarin één voertuig per regel getoond wordt met daaronder de Locaties welke in het systeem staan en de gemiddelde stilstand tijd van alle voertuigen per locatie.

Een stilstand rapport heeft voor het management van een transportbedrijf veel toegevoegde waarde omdat hierin trends bespeurt kunnen worden. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe lang staat men gemiddeld te lossen per locatie?
  • Is er een verschil in los tijden tussen de locaties?
  • Is de stilstand tijd en los tijd per locatie redelijk in verhouding?

 

In een tabel van een stilstand rapport voor één voertuig staan deze kolommen in het rapport:

Unit
Datum/Tijd Omheining Locatie Tijd
De periode van stilstand van begin tot einde genoteerd in datum en tijd registratie De titel van de locatie wanneer deze opgenomen is in de locatie lijst van de klant Het adres van het voertuig genoteerd in straat en huisnummer of weg nummer Periode van stilstand genoteerd in hoeveelheid minuten

 

In een tabel van een stilstand rapport voor alle voertuig staan deze kolommen in het rapport:

Units
Unit Stilstand tijd Stilstand tijd (hh:mm) Percentage %
Referentie van een voertuig Opmaak: 1m 2w 1d 4h 25m Opmaak: hh:mm (24 hour clock) Percentage ten opzichte van de totale rapportage periode.
Locaties
Geofence Gemiddelde Stilstand tijd Gemiddelde Stilstand tijd (hh:mm) Kortste Langste
Locatie naam Opmaak: 1m 2w 1d 4h 25m Opmaak: hh:mm (24 hour clock) Opmaak: 1m 2w 1d 4h 25m (Unit ref) Opmaak: 1m 2w 1d 4h 25m (Unit ref)

 

 

Uren sensoren rapport

Toont de perioden dat de uren sensoren van de koelinstallatie draaiuren detecteren. Kies alle units of een unit en de periode waarover je een rapport wenst. In het rapport worden de unit, sensor of Run mode van de koelmachine, de gemeten waarden bij aanvang, einde en het totaalaantal uren in de gekozen periode getoond.

 

Alarmen rapport

Toont een rapport met geactiveerde alarmen in de gestelde periode. U kiest een bepaald voertuig of de hele vloot binnen een door u gekozen tijdsbestek. Tevens kiest u of u een rapport op het scherm, als pdf-bestand of als Excel bestand wenst te krijgen.

In het rapport ziet u van elke alarmmelding het voertuig, de datum, de melding, de locatie en IFS registratie.

 

Trailer-kits

Genereert een rapport met de temperaturen van de geselecteerde Trailer-kits. Een trailer-kit is een hardware set welke toegepast kan worden bij afzetbakken en bestaat uit een ID-sensor met temperatuur sensoren. In het rapport over de gehele gekozen periode ziet u per regel een datum en tijdstip en de sensor data van dat moment. 

 

Kilometerstand

Dit rapport toont een berekende point-to-point kilometrage voor een voertuig gebaseerd op de coördinaten van een voertuig.

 

Locatie

Wil je ‘s-morgens weten welke voertuigen op jouw locatie beschikbaar zijn? Gebruik dan dit rapport! In dit handige locatie rapport, zie je in één oogopslag welke voertuigen met de daarbij behorende groep en hoe lang ze stilstaan. Dit alles op de door jou gekozen locatie.

Het rapport geeft inzicht van het moment waarop het rapport opgevraagd wordt. De lijst van voertuigen in het rapport wordt gesorteerd op stilstand tijd van lang naar kort aangeleverd, hierdoor heb je snel inzicht in de beschikbare voertuigen.