Instellingen

Het menu item ‘Instellingen’ is alleen te zien en te beheren door de bedrijfsadministrator. Bij instellingen voert u uw bedrijfsvoorkeuren voor de Webportal in. Deze instellingen gelden voor het hele account van uw bedrijf en alle gebruikers die eronder werken.

  1. Voer de gewenste tijdzone in, standaard is dit de GMT-zone
  2. Bedrijfslogo uploaden ten behoeve van de pdf-rapporten
  3. Geef aan hoeveel dagen voordat een APK of STEK-keuring plaats moet vinden een alarm wenst
  4. Vermeld de mailadressen welke een notificatie dienen te krijgen bij problemen

Persoonlijke instellingen

Bij persoonlijke instellingen stelt u uw eigen omgeving in. De pagina Persoonlijke instellingen is onderverdeeld in verschillende ‘tabs’ welke hieronder besproken worden.

  • Algemeen – op het eerste tabblad stel je de taal voor het platform in en geef je een mobielnummer in ten behoeve van het ontvangen van sms-notificaties. Let op, voorgaande aan het mobielnummer dient u de landcode toe te voegen en de nul voor de zes weg te laten (voorbeeld: 0031612345678)
  • Alarm limieten – op het tabblad ‘Alarm limieten’ stelt u zoals eerder besproken het maximumaantal notificaties per alarmtype in (standaard=1)
  • Additionele alarmen ontvangers – bij ‘Additionele ontvangers alarmen’ kunt u per alarmtype extra mailadressen voor notificaties invoeren. Per regel dient er maximaal één mailadres geregistreerd te worden.
  • API toegang – op het tabblad ‘API-toegang’ staan de publieke en private sleutels welke gebruikt kunnen worden voor toegang tot de T Comm Telematics API. Een API-sleutel (Application Programming Interface) is een code die wordt gebruikt door computerprogramma’s om met elkaar te mogen communiceren.