Technisch probleem

Sinds dinsdag 22-9-2020 om 10:42 uur ervaren enkele van onze klanten een vertraging in het verwerken van de data. We zijn op dit moment druk om het probleem op te lossen.

Technical issue started 22-9-2020 at 10:42 hours, some of our customers are experiencing a delay in processing the data. We are currently working on fixing the issue.


Het probleem was op 22-9-2020 rond 12:30 uur opgelost.

The issue was solved on 22-9-2020 around 12:30 hours.